Pesquisa: Huambo, Superpovoamento, Development Workshop, Pesquisa